Prkno a city!

Recenze

Páteční večer z okovů odpoután byl inscenací Gedeonův uzel, divadla Prkno z Veverské Bítíšky. Současné drama z pera americké autorky Johnny Adams bylo v tvůrčích spárech zkušeného ansámblu, pevně režijně vedeného hostujícím Liborem Ulovcem, přesvědčivě definováno coby jevištně funkční, a emocionálně náležitě účinný, reprezentant svého žánru. Hraje se komorní, psychologická, a decentně společensky kritická činohra, jejímž epicentrem logicky jsou koncentrované herecké výkony. Obě zúčastněné umělkyně jasně prokázaly vysokou úroveň jevištního umu, i vzájemného napojení, jež je základním předpokladem úspěchu. Inscenace je naprosto vyrovnaným, a do detailu prokomponovaným hereckým duelem, v němž pro samoúčelná sóla naprosto není prostoru. Ocenit je nutno i precizní ovládnutí jevištní mluvy, a to i v intimně ztišených pasážích. Pozorný divák je následně odměněn postupně rostoucím napětím, houstnoucí atmosférou, a eskalací citů. Dílčí problémy pozoruhodného projektu jsou pak druhu dvojího – první úzce souvisí s dramatickou předlohou inscenace, jež je prodchnuta řadou reálií, zejména týkajících se amerického vzdělávacího systému, jež je potřeba buď zpřehlednit, nebo eliminovat. Druhé úskalí pak vychází ze zvoleného žánru intimní činohry– při důrazu na autenticitu dramatických situací
se pokuste vyvarovat gestických automatismů. Jinak Gedeonův uzel mnohem lepší Radima!

Názory od diváků

  • Skvěle nastavené prostředí třídy.
  • Celé představení mě drželo, nenudil jsem se ani sekundu.
  • Hezké a přirozené herecké výkony.
  • Jak se dostávají do role? A jak dlouho trvá, než se z ní dostanou?
  • Konec působil až trochu násilně.

Lektoři

  • Upřesnit pocity učitelky vůči její kočce.
  • Zacelit charaktery postav už od začátku.
  • Větší využití dynamiky, chvílemi představení působilo monotóně.
  • Méně lítosti u matky, měla by mít i jiné emoce než jen lítost.

Petr KlariN Klár, foto: Silvila Z Lesa