Semináře

 

Letos jsme pro Vás připravili tyto semináře:

Hereckou dílnu s Hanou Frankovou

Textovou dílnu s Evou Sukovou

Ubytování seminaristům zajišťujeme v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde bude celá akce probíhat. Je potřeba sebou mít spacáky a karimatky.