Lektorský sbor

Pavel Skála

Posledních mnoho let je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor workshopů, organizátor festivalu PřeMostění a spolu z Barborou Gréeovou řídí transformaci Divadelního klubu Školka. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU (když není karanténa), je manžel a otec tří holek.

Eva Spoustová-Málková

Vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, podstatnou část života strávila před mikrofonem – převážně se věnovala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka). 5 let na DAMU učí předmět Jevištní mluva a vede kurzy komunikačních dovedností.

Michal Zahálka

Překladatel, teatrolog, dramaturg. K divadlu ho přivedla dávná rodová kletba (první příznaky loutkářství se u Zahálků vyskytovaly už před sto lety), vystudoval teatrologii na FF UK, momentálně píše dizertaci na tamním Ústavu translatologie. Pracuje jako redaktor edičního oddělení v Institutu umění – Divadelním ústavu, je dramaturgem Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni, učí na DAMU. Překládá z francouzštiny a angličtiny.