Kritéria pro výběr účinkujících souborů

Děkujeme všem souborům, které se hlásí. V případě, že počet přihlášek přesáhne kapacitu přehlídky, budeme se při výběru účastníků řídit následujícími kritérii:

1. Doba, kterou plánujete na festivalu strávit (nejlépe, když zůstanete po celou dobu konání).
2. Účast členů souboru na seminářích.
3. Čas zaslání přihlášky (dle hesla Kdo dřív pošle, ten spíš hraje).