Li-Di Litoměřice – Modrovous – Naděje žen

Diváci:

Určitě bych vypíchla podobu scény a kostýmy.

Bylo to pro mě náročnější na pochopení.

Taneční výstupy byly úžasné.

Lektoř:

Eva Spoustová:

  • Potřebujete se ještě trochu víc zamyslet nad prací s textem. Objevují se zde repliky, které se potřebují lépe uspořádat.
  • Jindřich by se měl Julii někdy podívat na boty. Není moc jasné.

Michal Zahálka:

  • Přestože není inscenace zcela podle originální hry, měla by se do scénáře dopsat i postava Petra.

Pavel Skála:

  • Více přemýšlet nad charaktery postav.
  • Když je to situace za situací podle vzorce, který lze lehce rozklíčovat, tak už v tom divák nenajde žádné překvapení.