Láska, sex a problémy?

Recenze

Inscenace Láska sex a žárlivost, která ukončila večerní sobotní programový blok 15. ročníku Nanečista, ve mně zanechala značně ambivalentní pocity. Na jednu stranu nechci a nemohu zúčastněným aktérům upírat značný jevištní potenciál, jistou úroveň společné sehranosti ani  nezpochybnitelnou snahu především nekomplikovaně bavit. Proč si ovšem ke svým záměrům zvolili zrovna obstarožní hru francouzského komediografa Marca Camolettiho, to mi má hlava divadelnická, i srdce punkerovo odmítají brát. Totální mladistvá důvěra i energie vložená v dramatickou předlohu značně problematických kvalit, jsou pro mne bohužel cestou do infernálních vod. Prvotním úskalím je přitom už zvolená forma, neboť žánr frašky si vyžaduje primární naplnění základních atributů, mezi něž patří specifický druh dramaturgie, herectví, i režijního vedení dramatických situací,  které se bohužel naprosto nesnesou s eruptujícím realismem litoměřického pokusu. Skutečnost, že postavy ve středním věku zde ztvárňují herečky a herci o jednu až dvě generace mladší navíc podtrhává nohy funkčnosti prezentované zápletky. Povedené nejsou ani kostýmy, jež zejména k ženám nejsou příliš lichotivé, a navíc kladou nežádoucí překážky jevištnímu pohybu. Důsledkem výše zmíněných zádrhelů, které povětšinou pramení z nezkušenosti souboru, je rychle uvadající temporytmus, jenž ovšem bývá srdcem úspěchu podobných jevištních kratochvil. Divák totiž nezbytně musí být neustále atakován zběsilými gagy, aby pak přehlédl jalovost ústředního konfliktu. Kvalitního divadelního popu jest však v kotlině České pomálu, a tak litoměřickému Vanabí přeji úspěšné hledání (nejen!) generačně vhodnějších předloh. Na další setkávání natěšen jsem!

Názory od diváků

  • Pokud se texty Camolettiho hrají činoherně není úplně dobré.
  • Pořádně bych využil celé jeviště a až pak bych se vydal za jeho hranici.
  • Vylepšil bych malé technické potíže se zvukem.
  • Občas mě rušil nahodilý pohyb po jevišti.
  • Moc nerozumím práci s mizascénou.
  • Jsem rád, že jsem to viděl.
  • Nechápu motivace, a když nad nimi přemýšlím zapomínám se smát.
  • Oceňuji, že herci nehráli psychologicky.

Lektoři

  • V tomto textu je těžké najít motivaci, proto oceňuji, že do toho soubor šel.

Petr KlariN Klár, foto: Silvila Z Lesa