Po sklenici sektu, navštívíme sektu…

Recenze

…aneb po punkovém propláchnutí trocha existenciální sody! Divadelní soubor Slepé střevo se v pátečním odpoledni uvedl work in progress inscenací Skvostná země, jež vznikla na základě inspirace stejnojmennou knihou velšské autorky Grace McCleenové. Představení se honosí čistotou zvolené formy, smyslem pro rytmus, brilantní prací s expresivní mluvou, řadou razantních scénických gest, a především senzitivním hereckým výkonem představitelky ústřední role, z jejíchž úst i sektářské litanie znějí jako přirozený důsledek tvrdými životními zkušenostmi omlácené lidské bytosti. Složité a poměrně depresivní téma je interpretováno s evidentním nadšením pro věc i nespornou energií. Nelehká stezka ke zlepšení tvaru dosud nekompletního vede především přes vyklenutí výraznějšího dramatického oblouku, důsledné zpřehlednění časoprostorových rovin, a logicky i k dalšímu hledání paralel mezi mikrokosmem románových postav, a aktuální reálnou situací našich dní. Navrátivší se holubice však hlásá, že Skvostná země divadelní jest možná již na obzoru. Šťastné doplutí přeji!

Názory od diváků

  • Oceňuji komunikaci s diváky.
  • Líbila se mi práce s prostorem a smysluplné využití arény.
  • Sehranost herců.
  • Práce s bílými kvádry.

Lektoři

  • Cesta, kterou se soubor vydal je srozumitelná.
  • Těšíme se na pokračovaní.
  • Funguje nám využití kuliček, jako sníh.
  • Více si ujasnit od začátku do konce vnitřní motivace.

Petr KlariN Klár, foto: Silvila Z Lesa