Pátek a hmyz, díl první!

Recenze

Druhý den patnáctého ročníku NaNečista rozebzučelo dvojnásobné hmyzí kombo. Úvod patřil litoměřickému Mladivadlu, jež se představilo inscenací Včela v hlavě, která adaptuje stejnojmennou dramatickou předlohu aktuálně nejhranějšího žijícího německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga. Účinkující trio rozhodně potěšilo svojí nakažlivou tvůrčí energií, nepochybným charismatem, i maximálním využitím minimalistické scénografie. Formálně náročný autorův text, jenž sice je primárně určen dětskému divákovi, nikoli však ledva dospívajícímu herci, je však v kompletní adaptaci pro Mladivadlo zatím příliš náročným úkolem. Režijně-dramaturgická koncepce inscenace tentokrát náležitě nezhodnotila aktuální možnosti ansámblu. Inscenaci by k žádoucí progresi pomohla pečlivá redukce původního textu směrem k zodpovědnému využití tvůrčích dispozic sehraného týmu, jež jsou zcela jistě nemalé. Schimmelpfennigův text je bez debat velmi inspirativní, jeho ústřední téma je zvolené vhodně, a postupné bourání bariér mezi jevištěm a hledištěm v rámci možností funguje. Jen dosavadně vytyčená trasa je blízká maratónu, a logicky tudíž není vhodná pro zúčastněné sprintery. Přizpůsobit, prosím!

Názory a diváků

  • Příjemné představení, hezká herecká práce.
  • Představení na mě působilo autorsky.
  • Líbilo se mi propojení tří herců v jednu postavu.

Lektoři

  • Herci byli skvěle sehráni.
  • Jaké bylo sdělení hry?
  • Nezapomínat na dynamiku v představení.
  • Textu bylo občas více než hereckých akcí, proto by neuškodilo text v některých pasážích zkrátit.

Petr KlariN Klár, foto: Silvila Z Lesa