Jak se Na(Ne)čisto narodilo a jak s věkem rostlo? Stručné CV najdete v sekci Minulé ročníky.

Jak se Na(Ne)čisto narodilo a jak s věkem rostlo? Stručné CV najdete v sekci Minulé ročníky.