Seminář P jako Přednes

O Semináři

Workshop nabídne všem, kdož se zabývají přednesem a divadlem poezie, pomoc při přípravě sólového i kolektivního přednesu – v jakékoliv fázi (od výběru textu, přípravy scénáře až po konzultace již hotových vystoupení).  Ať už pro účast v recitačních přehlídkách Wolkerova Prostějova či Dětské scény, nebo jen tak, pro potěšení své a publika. Pokusí se odpovědět na otázky: Jak a kde hledat text a který je ten pravý? Je lepší próza nebo poezie? Jak přistupovat k rozboru textu? Jak ho upravit pro přednes, jak škrtat? Proč vůbec recitovat? Jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum a poutavý zejména pro mne samého? Můžu se při přednesu hýbat a dělat gesta? Jak pomoci recitátorovi, když je jeho přednes monotónní a nesdělný? …a další.

Mgr. Emilie Zámečníková

pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, nyní je její externí pedagožkou. Přes třicet let učila literárně-dramatický oboru ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských i  divadelních souborů dospělých, s nimiž se pod názvem Divadlo Jesličky, krom veřejného vystupování, každoročně účastnila celostátních přehlídek a dílen. Jako herečka spolupracovala s různými divadly, nejvíce  se souborem Nejhodnější medvídci. Osm let učila herectví a přednes  na Konzervatoři Pardubice, kde i režírovala řadu operních inscenací.

V současné době se prakticky, teoreticky a metodicky věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení a zejména uměleckému přednesu  – dětským a mladým recitátorům, vedení dílen a seminářů po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a Wolkrova Prostějova všech stupňů a dal. Je autorkou odborných publikací, zejména knížky Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.