Na vlnách flow – Hudební impro

NA VLNÁCH FLOW – HUDEBNÍ IMPRO

Na semináři hudební improvizace budeme zkoumat každý svou vlastní hudebnost a na
základě toho svou vlastní hudbu tvořit. Ne jako skladatelé, ale jako performeři – všemi
svými hudebními, pohybovými, hereckými, lidskými možnostmi. Budeme improvizovat,
bez hudebního nástroje i s ním, poslouchat nahrávky, hledat hudebnost divadla a hlavně
se zabývat tím, co se skrývá pod slovem flow. A dávat si tipy, jak s takovou zkušeností
pracovat tam, kde zrovna budete potřebovat – v hudebním projevu, v hereckém projevu,
v interpretaci písničky, ve tvorbě písničky, ve tvorbě scénické hudby, ve tvorbě divadla,
ve vnímání divadla, v životě… Můžete si přinést i vlastní hudební nástroj, ale stačí i když
přinesete jen sebe.

JAN MRÁZEK, student KVD DAMU, lektor, písničkář, improvizátor. Improvizací se zabývá
především jako trenér středoškolského improtýmu Stře.L.I. nebo prostřednictvím kurzů
improvizace pro učitele na PedF UK.